Mine ostukorvi

Roba in Russiaglobal_blue

Privaatsus

Diamant Grupp OÜ Privaatsusteade

Diamant Grupp OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Millest privaatsusteade räägib?

selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme sinu isikuandmeid;

aitab sul aru saada, kuidas sinu isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on sinu õigused oma isikuandmetega seoses.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Diamant Grupp OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu  täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

• kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel  meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused)

• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu

• ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel (Diamant Grupp võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)

• järelmaksutaotluse esitamisel.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Diamant Grupp OÜ toote uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Diamant Grupp OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Diamant Grupp OÜ teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik küsida, muuta ja täiendada meie esinduses aadressil Tartu põik 2G, Jõhvi, Jõhvi vald, Ida-Virumaa, Estonia.

Isikuandmete kaitse

Diamant Grupp OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Diamant Grupp e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@roba.ee

Nõusolekupõhine andmetöötlus

Küsime sinu nõusolekut ennekõike andmete kasutamise kohta, milleta saame küll oma teenuseid, kaupu ja e-keskkondi pakkuda, kuid milleta personaalne teenindus, kasutuskogemus ja -mugavus ning turundus ei ole täielik ega isikupõhine.

Soovime sinu nõusolekul kasutada sideandmeid sinu ostukäitumise ja tarbimisharjumuste välja selgitamiseks ja/või profileerimise meetodeid kasutades sinu tarbimisalaste ootuste, -eelistuste ja -vajaduste tuletamiseks selleks, et:

• teha sulle turunduspakkumisi ja -teateid ning valida sobiv turunduskanal;

• määrata sulle turundussegment, klienditüüp ja/või profiil;

• töötada välja ja pakkuda uusi, personaalseid ja/või sihitud teenuseid, pakkumisi ning e-keskkonna kasutusvõimalusi või parandada kasutuskogemust;

Sul on õigus igal ajal esitada vastuväiteid sind puudutava turundusliku andmetöötlemise suhtes, sh turundusliku profiilianalüüsi suhtes, teatades sellest Diamant Grupp OÜ.

Millised on sinu õigused isikuandmetega seoses?

Õigus tutvuda oma andmetega

Sul on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis Diamant Grupp OÜ kasutuses on. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Andmetega tutvumine on võimalik Diamant Grupp OÜ esinduse kaudu.

Õigus isikuandmeid parandada

Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid alati muuta pöördudes Diamant Grupp OÜ esindusse.

Õigus olla unustatud

Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.